Tuna's

Een Tuna is een groep studenten die door het maken van muziek het leven verrijkt. Het begrip Tuna stamt uit het Spanje van de vroege Middeleeuwen. In die tijd trokken studenten in groepen van de ene leermeester naar de andere. Onderweg kregen zij bij de vele kloosters onderdak en gratis soep. Om in hun levensonderhoud te voorzien maakten ze muziek, waarbij de liefde en jonkvrouwen bezongen werden. Een zingende en gitaarspelende student is een Tuno (van het Spaanse ‘Tunar’: zwerven) en een groepje muzikanten wordt een Tuna genoemd. In latere tijden, zo rond 1200, werden de eerste universiteiten gesticht en verdween de noodzaak om rond te trekken. Maar de traditie van de Tuna’s is blijven bestaan.

Tunafestival 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door,...